Srdečně vitám

Webové stránky 12. lis, 2015

Milan Kopecký

Jsem náramně mile překvapený, s jakou něhou a citem pro nálady a barvy světa jste vytvořila ta nádherná díla - gobelíny. Poznal jsem desítky a stovky děl z této kategorie výtvarných umění. Znám od samého počátku tapisérií až třeba po díla italské renesance,
ale i díla novodobější. To Tvoje dílo je sice novodobé, ale svým obsahem a výtvarným provedením je, troufám si říci, nadčasové. Děkuji Ti za možnost se jím potěšit. Milan